Szolgáltatásaink

szo1-1sz2szo3

szo4szo5

16

 

A Könyvelő Iroda feladatkörébe tartozó könyvviteli szolgáltatások
a) Könyvvezetés az Ügyfél jogállása szerint irányadó kettős könyvvitel, vagy egyszeres könyvvitel rendszerében:
aa) Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése.
ab) Vevők analitikus nyilvántartása.
ac) Szállítók analitikus nyilvántartása.
ad) Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása
ae) Év végi zárás
b) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában:
ba) Mérleg elkészítése.
bb) Eredmény-kimutatás elkészítése.
bc) Kiegészítő melléklet elkészítése
c) Letétbehelyezés, közzététel (Szt. IX. Fejezet)
d) Sajátos beszámolási kötelezettségek (Szt. VII. Fejezet)
da) Előtársasági beszámoló elkészítése
db) Átalakulás számviteli feladatai

Az Ügyfél kizárólagos feladatkörébe tartozó számviteli feladatok
a) Számviteli bizonylatok kiállítása, befogadása, megőrzése.
b) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése
c) Házipénztár vezetése, pénzkezelés, nyilvántartás, kapcsolódó bejelentési kötelezettségek.
d) Készletnyilvántartás.
e) Leltározás.
f)  Pénzügyi nyilvántartások vezetése.
g) Üzleti jelentés elkészítése, nonprofit szereveteknél közhasznúsági jelentés elkészítése
h)  Számviteli szabályzatok elkészítése, módosítása.
i) Könyvvizsgáló választása, megbízása kötelező könyvvizsgálat esetén.
j) A beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása.