Szolgáltatásaink

szo1szo1-2szo3

szo4szo5

16

A Könyvelő Iroda feladatkörébe tartozó adózási szolgáltatások
a) adómegállapítás:
aa) az Ügyfél aktuális adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján, és erről tájékoztatás az Ügyfél részére  az adófizetési határidő előtt,
b) az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása:
ba) Havi bevallás (Art. 31.§/2/)
bb) Áfa bevallás az Ügyfélre irányadó bevallási időszak szerint.
bc) Társasági adóbevallás és kapcsolódó bevallásai.
bd) Munkáltatói Szja bevallás.
bd) Egyéb adók bevallása.
c) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása
d) Adónyilvántartások vezetése:
da) Levont adók, járulékok nyilvántartása.
db) Áfa nyilvántartás vezetése.
d) Adatszolgáltatás:
da) Adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatás.
db) Magán-nyugdíjpénztári adatszolgáltatás.
dd) Egyéb adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.
e) Helyi adó bevallása:
ea) Helyi iparűzési adó bevallása.
f) Adófolyószámla egyeztetés.
g) Közreműködés a könyvvizsgálat előkészítésében és lebonyolításában.

Az Ügyfél kizárólagos feladatkörébe tartozó adókötelezettségek
a) Bejelentési, változás-bejelentési kötelezettségek (Art. 16-23.§) – kivéve a foglalkoztatottak bejelentését,
b) Helyi adó bejelentkezés, bejelentés, változás-bejelentés.
c) Nyilatkozattétel,
d) Adófizetés és adóelőleg fizetés, beleértve a feltöltési kötelezettségeket is, járulékfizetés.
e) Bizonylat kiállítása és megőrzése,
f) Pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettségek
g) Adólevonás, adóbeszedés,
h) Bankszámlanyitás.
i) Gépkocsihoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése (pl. útnyilvántartás)
j) Szokásos piaci ár nyilvántartása.
k) Adómentességhez, adókedvezményhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
i) Alkalmi munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.