Szolgáltatásaink

szo1sz2szo1-3

szo4szo5

16

A Könyvelő Iroda feladatkörébe tartozó bérügyviteli szolgáltatások
a) Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatás kötelezettségek teljesítése
b) Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása.
c) Bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése.
d) Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése.
e) A levont adók, járulékok nyilvántartása.
f)  Adóigazolások elkészítése.
g)  Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé

Az Ügyfél kizárólagos feladatkörébe tartozó bérügyviteli feladatok
a) Munkaügyi nyilvántartások vezetése
b) Munkáltatói kötelezettségek teljesítése, intézkedések megtétele, munkaszerződések, felmondások írásba foglalása.